CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Tại TigoCamp, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu.

Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi trên website tigocamp.com.

Chúng tôi coi sự tin cậy của bạn có giá trị cao nhất. Vì vậy chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết của bạn.

Thông tin cá nhân của khách hàng trên tigocamp.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VỊ THU THẬP

Việc thu thập dữ liệu trên Website tigocamp.com bao gồm: email, điện thoại, tên khách hàng, địa chỉ khách hàng là bắt buộc để TigoCamp có thể liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ và mua hàng trên website, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Website tigocamp.com, cửa hàng chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã đặt hàng trên Website tigocamp.com, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.
Ngoài ra, khách hàng đã đặt hàng trên Website có trách nhiệm thông báo kịp thời cho TigoCamp về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật để cửa hàng sẽ can thiệp ngay lập tức và có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thông tin liên hệ:

  • Số điện thoại: 0345755486
  • Email:tigocamp@gmail.com
  • Website: tigocamp.com:

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Website TigoCamp sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

Cung cấp và giao hàng sản phẩm đến khách hàng.
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và TigoCamp.com.
Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại TigoCamp.
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: TigoCamp có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của TigoCamp.com

4. NHỮNG NGƯỜI VÀ TỔ CHỨC TIẾP CẬN THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được tigocamp.com sử dụng cho mục đích liên hệ để xác định thông tin đơn hàng. Trường hợp có yêu cầu của pháp luật: TigoCamp sẽ có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

5. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Khi khách hàng gửi thông tin, chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin qua Website tigocamp.com. Khách hàng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ email, số điện thoại hay đến trực tiếp tại công ty để thay đổi ( thông tin liên hệ công ty ở phía trên hay nằm ở cuối trang web )
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến trực trực tiếp tigocamp.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Khách hàng có thể liên hệ qua email: tigocamp@gmail.com hoặc điện thoại: 0345755486.

6. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CÁ NHÂN KHI BỊ XÂM PHẠM

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến trực tiếp tigocamp.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, tigocamp.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Khách hàng có thể liên hệ qua email: tigocamp@gmail.com hoặc điện thoại: 0345755486.

7. CƠ CHẾ CHO KHÁCH HÀNG KIỂM TRA, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI VÀ XÁC NHẬN NỘI DUNG GIAO DỊCH TRƯỚC KHI SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN.

Khi đặt hàng trực tuyến, khách hàng nên xem kỹ thông tin mình khi nhập thông tin vào. Nếu khách hàng cung cấp thông tin liên hệ cho đơn hàng bị sai, khách hàng liên hệ ngay để kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ qua email: tigocamp@gmail.com hoặc điện thoại: 0345755486 hay có thể đến trực tiếp tại công ty để thay đổi.

8. THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TIGOCAMP

Ngày có hiệu lực: 01 tháng 09 năm 2023

Thông báo về chính sách riêng tư này áp dụng cho tất cả các tài khoản đăng ký trên website tigocamp.com và các tài khoản mạng xã hội mà khách hàng đã từng hoặc đang liên hệ đến công ty TigoCamp như Zalo, Facebook,…

Nếu có thắc mắc hay cần thêm nội dung thông tin liên quan đến vấn đề bảo mật. Hãy liên hệ với chúng tôi qua:

  • Số điện thoại: 0345755486
  • Email: tigocamp@gmail.com
  • Website: tigocamp.com